DGH 2018 Banner Mobil
DGH 2018 Banner Desktop

Wichtige Termine

Deadlines

8. April 2018
Ende Abstracteinreichung

27. Mai 2018
Ende Frühbuchertarif

4. Oktober 2018
Ende Spätbuchertarif

11. Oktober 2018
Vor-Ort-Registrierung

Events

11. Oktober 2018
Begrüßungsabend

12. Oktober 2018
Festabend

Kongresse

59. Kongress der DGH
11. – 13. Oktober 2018
Mannheim

14th IFSSH and 11th IFSHT
Triennial Congress

20. – 24. Mai 2019
Berlin

Fachverwandte Kongresse

Handseminar 2018

24. Fortbildungsseminar Handchirurgie der DGH

16. – 17.02.2018
Bonn, Germany

Handchirurgie 2018
IFSSH 2019

14th IFSSH and 11th IFSHT Triennial Congress

20. – 24.05.2019
Berlin, Germany